Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

katasza
4014 41ba 420
Reposted from1985 1985 viaLazhward Lazhward
katasza

mutsukikun:

me: *goes to nasa* hello i would like to volunteer to be thrown into the sun
nasa: u would die
me: i beg u

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viaHanoi Hanoi
katasza
4179 927b 420
katasza
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy vialajla lajla
katasza
2897 6752 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vialajla lajla
0000 97de 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
5202 dcc8 420
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaHanoi Hanoi
katasza
1106 46aa 420
Reposted fromdaelmo daelmo viaTiffanys Tiffanys
katasza
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viabzdura bzdura
katasza

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viapeasorela peasorela
katasza
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapeasorela peasorela
katasza
6037 08e3 420
Reposted frommonsieurgateau monsieurgateau viakjuik kjuik

March 07 2017

katasza
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales

meanplastic:

I’m so fucking tired of not being a multimillionaire

February 24 2017

katasza
9614 3ce6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSundaySmile SundaySmile
katasza
Reposted fromatranta atranta
katasza
katasza
8691 fd1f 420
Reposted fromkuczy kuczy viaiblameyou iblameyou
katasza
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl