Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

katasza
1048 8993 420
Reposted fromsoftboi softboi viaaurinko aurinko
katasza
7361 0599 420

July 04 2019

katasza
9209 ea48 420
katasza
0371 4a8b 420
Reposted fromteijakool teijakool viahesiamela hesiamela

July 01 2019

9666 75f6 420

Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir. A perfect night.

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
katasza
8315 4178 420
Ladies and Gentlemen,  
may I present:
My Colleagues
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahesiamela hesiamela

June 25 2019

katasza
0132 3c79 420
katasza
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
katasza
wtoreczek wtorunio
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaolimpia olimpia

June 22 2019

katasza
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono
katasza
9931 b3dc 420
Reposted fromhagis hagis viafrytkatosia frytkatosia

June 19 2019

katasza

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaatranta atranta

June 14 2019

katasza
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapeasorela peasorela
katasza
3576 9bfe 420
Reposted frompsychedelix psychedelix viasarkastyczna sarkastyczna

June 10 2019

katasza
7040 84c2 420
katasza
7508 9a61 420

May 31 2019

katasza
1999 b8fe 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna

May 27 2019

katasza

May 24 2019

katasza
8939 c71d 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaaurinko aurinko
katasza
2929 a57f 420
Reposted fromrm rm viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl