Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

katasza
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatryy tryy
katasza
9394 719f 420
Reposted fromanheros anheros viafajnychnielubie fajnychnielubie
katasza
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolakocie olakocie
katasza
katasza
5816 f8e1 420
Reposted fromoll oll viapimpmyheart pimpmyheart
katasza
8236 d756 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapimpmyheart pimpmyheart
katasza
9201 ec9c 420
katasza
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
katasza
2834 1e6a 420
Reposted fromvronk vronk viaatranta atranta
katasza

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

August 06 2018

katasza
8221 3a5b 420
Reposted fromnyaako nyaako viamissmiserable missmiserable
katasza
3104 4ad7 420
I see your face
And I will survive

May 17 2018

katasza
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna

February 11 2018

katasza
0499 3c8e 420

January 26 2018

5333 dfdc 420
Reposted fromlordminx lordminx viaatranta atranta
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg vianoisetales noisetales
katasza
katasza
1138 bb6f 420
Reposted fromwerhamster werhamster viaatranta atranta
katasza
7501 7ce8 420
Reposted fromolaosa olaosa viaatranta atranta
katasza
6810 b262 420
Reposted fromhepi hepi viaszicko szicko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl